Hem

Hårdänge Eriksson

Kunskap & kompetens

För dig som är försäkringsdistributör

Kunskapsuppdatering

Insuresec har öppna testerna för kunskapsuppdateringar 2019. Vi erbjuder utbildningsmaterial som ger dig goda förutsättningar att klara testet, oavsett om det gäller Liv- eller Skadeförsäkring. 

Årslicens

Redan nu finns det möjlighet att köpa utbildningsmaterial som ger dig goda förutsättningar att klara Insuresecs tester 2019, oavsett om det gäller liv- eller skadeförsäkring.

Vi är det enda utbildningsföretaget som erbjuder uppdaterade utbildningar redan idag!

Vad ska jag tänka på när det gäller utbildning?


Lämplig kunskap och kompetens

Sedan den nya lagen om försäkringsdistribution trädde i kraft, krävs att den som är försäkringsdistributör ska uppvisa lämplig kunskap och kompetens. Det är inte bestämt i detalj vad detta innebär, även om det går att få viss vägledning genom att läsa Finansinspektionens föreskrifter. 


Finansinspektionens krav utgör ett minimum som kan behöva ökas baserat på den verksamhet som bedrivs. Det är allmänt accepterat att den som uppfyller kunskapskraven som Insuresec ställer också uppfyller kraven enligt lagen om försäkringsdistribution.


Både utbildningsintyg och godkänt test

Lagstiftaren ställer krav på både en tillräckligt omfattande utbildning och ett avslutande test som visar att innehållet i utbildningen inhämtats. För en kunskapsuppdatering ska utbildningen omfatta minst 15 timmars studier. Tiden för det avslutande testet får inte räknas in i dessa timmar. 


Om du väljer utbildningspaketen vi erbjuder kommer du att få ett utbildningsintyg när du gått hela kursen. Utbildningsintyget utfärdas när du gått igenom alla kursdelar som krävs. Du ska kunna visa upp det utbildningsintyget om du får frågor om vilken kunskap du besitter och om du har gjort en årlig insats för att hålla dina kunskaper uppdaterade.


Eftersom utbildningsintyget är knutet till att du faktiskt genomfört utbildningsaktiviteterna, kommer du att få en personlig inloggning. Det är således inte möjligt att dela inloggning mellan flera personer eftersom det utbildningsintyget som utfärdas är personligt.

Vad behöver jag för att skaffa mig rätt kunskap och klara Insuresecs test?


Grundpaket

De flesta börjar med att köpa grundpaketet. Det innehåller den kunskap som ger dig möjlighet att klara testerna. Grundpaketet består av videomaterial och skriftligt material. Om du kan det som finns med i grundpaketet, kommer du att klara Insuresecs test.


Tilläggspaket

Även om grundpaketet innehåller kunskapen som ger dig förutsättningar att klara testerna, erbjuder vi också ett antal tilläggspaket för att du ska kunna göra inlärningen roligare och nyttigare.


Det finns dels ett frågepaket som gör det möjligt att testa att dina kunskaper har fastnat ordentligt efter varje avsnitt, dels ett testpaket med diagnostiska prov som du antingen kan använda innan du påbörjar kursen för att veta vad du ska lägga ned mest tid på, eller i slutet av utbildningen för att förbereda dig för Insuresecs test och kunna dig trygg med att du lärt dig det som behövs. Tilläggspaketen kan du köpa även utan att ha köpt grundpaketet. Då får dock en rabatt som ökar ju fler tilläggspaket du köper samtidigt som grundpaketet.


Det finns också ett tilläggspaket som är särskilt lämpligt för större organisationer med flera medarbetare som ska gå kursen. HR-paketet innehåller lösningar som gör livet enklare för HR-avdelningen att följa hur det går för medarbetarna. Det finns också vissa möjligheter att anpassa kurserna som medarbetarna går till de specifika omständigheter som gäller för just det företaget. För de större organisationerna finns också det specialanpassade fullservicepaketet som är anpassningsbart till de individuella behoven.


Vilket paket passar just mig?

Läs mer om innehållet i de olika paketen nedan.

Grundpaketet


Läs mer om vad som ingår i det grundläggande utbildningspaketet. De flesta behöver detta paket för att få förutsättningar att klara testerna. Se till att välja rätt grundpaketet. Grundpaketet finns tillgängligt både för skadeförsäkringsdistribution och för livförsäkringsdistribution. Det finns också en variant för den initiala testen för att få licens eller certifiering, samt en variant som passar för kunskapsuppdateringarna. De är utformade på samma sätt, men innehållet i respektive paket är anpassat för de olika testerna som Insuresec erbjuder. 

Tillägg

Frågepaketet


Läs mer om vad som ingår i frågepaketet. Detta paket kan du ha nytta av även om du tycker att du redan har rätt kunskaper och därför inte köper grundpaketet. Du får dock rabatt om du köper frågepaketet samtidigt som grundpaketet.

Tillägg

Testpaketet


Läs mer om vad som ingår i testpaketet. Detta paket kan du ha nytta av även om du tycker att du redan har rätt kunskaper och därför inte köper grund- eller frågepaketet. Du får dock rabatt om du köper testpaketet samtidigt som grundpaketet. 

Tillägg

HR-paketet


Läs mer om vad som ingår i HR-paketet. Detta paket har HR-administratörer nytta av även för att kunna hjälpa sina medarbetare att lyckas med utbildning och test.

Tillägg

Fullservicepaketet


Läs mer om vad som ingår i fullservicepaketet. Detta paket kan vara lämpligt för större organisationer som dels vill kunna hjälpa medarbetarna att lyckas med utbildning och test, dels vill ha möjlighet att skräddarsy lärmiljön till sina egna behov.

Andra tjänster

Kontakta oss om andra tjänster som vi erbjuder, såsom att ge föreläsningar om olika kunskapsområden på plats hos dig, eller att ta fram och administrera behörighetstester för mindre grupper som inte behöver licens- eller certifieringstest.


Vill du testa kursen gratis?


Om du inte är säker på om du ska köpa kursen eller inte, kan du testa ett avsnitt gratis för att se om du gillar den. Det avsnitt du får testa tillhör utbildningen för Årslicens Liv, men formatet och strukturen på kursinnehållet är detsamma för övriga kurser. Klicka här för att starta ditt gratistest!

Varför ska jag välja denna utbildning?

Det finns många skäl att välja denna utbildning. 

  • De som studerat utbildningen har hittills lyckats mycket väl på Insuresecs tester. Av de som läst utbildningen för årslicensen klarar fler än 85% Insuresecs test på första försöket. 
  • Utbildningen är helt ny och stämmer därmed helt överens med kunskapskraven för 2019. 
  • Utbildningens struktur är lätt att följa och du behöver inte tveka om vilket kunskapskrav som täcks i varje utbildningsdel.
  • Föreläsarna har en lång och gedigen praktisk erfarenhet av försäkringsdistribution och adderar en mängd insikter och erfarenhet som inte är lätt att läsa sig till i lagtexter. Dessutom märks det att de genuint tycker om ämnet.
  • Utbildningen ges via en lättanvänd lärplattform som låter dig ha full överblick av hur långt du kommit och har kvar.
  • Det finns flera tillägg som gör lärandet roligare och ser till att kunskaperna stannar kvar längre, inte minst de frågesporter som låter din tävlingsinstinkt blomma ut.
  • Du har möjlighet att delta i webinarier som fördjupar kunskaperna inom svåra områden och gör det lättare för dig att lära dig det som behövs.
  • Om du arbetar för en större organisation, finns det mycket goda möjligheter att anpassa kurserna till just din organisations behov.


Om du funderar på att köpa utbildning från någon annan, fråga gärna hur dessa klarar att få sina deltagare att lyckas. Det är inte roligt att ha köpt en utbildning och lagt ned en massa tid på den och sedan inte klara sig.


Eftersom kunskapskraven för 2019 skiljer sig kraftigt från tidigare år, kan det också vara en bra idé att fråga om hur andra kurser säkerställer att de täcker in samtliga aktuella kunskapskrav och hur du själv kan se var de olika kunskapskraven levereras i kursen.

Hur anmäler jag mig till Insuresecs test?


Du anmäler dig till Insuresecs test på Insuresecs hemsida. Klicka här.

Bankgiro 5345 - 6208

Hårdänge Eriksson AB

Box 511

101 30 Stockholm

Organisationsnummer 559195 - 5116